Keskon varsinainen yhtiökokous 2017

Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 3.4.2017 alkaen klo 13.00 Helsingin Messukeskuksen Kokoustamossa, Messuaukio 1 (Kokoustamon sisäänkäynti), Helsinki.

Ilmoittautuminen

 
Yhtiökokouskutsu

Varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista.

Ilmoittautumisohjeet

Jos Teidät on merkitty yhtiön osakasluetteloon, voitte ilmoittautua varsinaiseen yhtiökokoukseen 2017:

  • Näiden internet-sivujen kautta
  • sähköpostitse osoitteeseen keskoyhtiokokous@kesko.fi
  • puhelimitse numeroon 01053 23211 (maanantaista perjantaihin klo 9-16)
  • faksilla numeroon 01053 23421, tai
  • kirjeitse osoitteella Kesko Oyj/Konsernin lakiasiat, PL 1, 00016 Kesko.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 22.3.2017 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä viimeistään keskiviikkona 29.3.2017 kello 16.00.

Ilmoittauduttaessa tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain oheisessa rekisteriselosteessa mainittuun käyttötarkoitukseen.

Rekisteriseloste
 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 22.3.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 29.3.2017 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan antamista ja yhtiökokoukseen osallistumista koskevat ohjeet. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Tilapäinen osakasluettelo

Kesko Oyj:n tilapäinen osakasluettelo yhtiökokouksen täsmäytyspäivän tilanteesta on nähtävillä 29.3.2017 klo 10.00 jälkeen Euroclear Finland Oy:n asiakaspalvelupisteessä, Urho Kekkosen katu 5 C, 8 krs., Helsinki.
 

Aineistot

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Esityslista

Hallituksen ehdotus voitonjaoksi

Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajaksi

Hallituksen ehdotus lahjoituksista

Osakkeenomistajien ehdotukset

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2016 sekä tilintarkastuskertomus (saatavilla viikolla 10)

Yhtiökokousvaltakirja

Kysymyksiä ja vastauksia

Varsinaiseen yhtiökokoukseen ja sen asialistaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia

Arkisto 

Aiemmat yhtiökokoukset

 

Takaisin ylös